Nordic Wildlife Art

 
 
Årsmöte på Öster-Malma 4 april 2017

Föreningen Nordic Wildlife Art kallar till ordinarie årsmöte på Öster-Malma slott tisdagen den 4 april klockan 13,00. Vi samlas i god tid i matsalen för gemensam lunch. Byte av konsten i slottet och matsalen kan lämpligen genomföras i samband med årsmötet. VÄLKOMNA!

Greger Johansson
2017-03-04

Information:

Nordic Wildlife Arts senaste utställningar
2017-04-07

Årsmöte på Öster-Malma 4 april 2017
2017-03-04