Jony Eriksson

 
 


Pärluggla
Buskskvätta
Skäggdopping
Gransångare
Lodjur
Björktrast
Steglits
Svartvit flugsnappare
Rödvingetrast
Sånglärka
Grönsiska hane
Bofink/ chaffinch
Björktrast
Nötväcka/Nauthatch
Lobjur/Lynx
Större hackspett hane
Blåmes
Rödstjärt
Stenknäck
Rödhake
Gärdsmyg
Steglits
Grönfink/Greenfinch