Greger Johansson

 
 


Småsnäppa och kärrsnäppor
Räv i vinterlandskap
Kungsfiskare
Blåmes
Strömstare
Rödvingetrast
Havsörnar Tåkern
Rödhake
Rödhake
Stenskvätta
Fallvikstomten
Skäggmesar Tåkern
Domherre
Tofsvipa, Tåkern
Hökuggla
Skogshare
Storlommar i Salstern
Snatteränder
Fallstugeräven
Tranor vid Norrögölen
Räv och nötskrika
Stenfalk och tofsvipa
Kärrsnäppor
Gräsänder Boren
Höstälgar
ÅRSTIDER naturanteckningar i ord och bild
Gräsänder
Gråsiskor