Caroline Berg

 
 


Råbock -2009, 59x72
Augustibock -2012, 46x55
Råbock i snårskog -2011, 46x55
Kronhjort -2011 59x72
Vildsvin -2005, 30x40
Storlommar -2006, 40x50
Skäggdopping -2009, 40x30
Kvällsgäss -2011
Alfåglar -2008
Duvhök med byte -2006
Fälthare -2011
Ejderpar -2008
Havsörn med byte -2009, 80x60
Skärfläckor -2011, 80x60
Knipa -2011, 40x30
Stenfalk -2001, 54x65
Räv -2009
Kungsörn -2006
Tryckande fälthare -2005
Domherre -2011, 20x20
Tofsmes -2011, 20x20
Gråhakedopping -2006