Bo Lundwall

 
 


Strömstare, akvarell, 65x45 cm
Silverån, olja 130x90 cm
Röd ekorre, akvarell, 68x50 cm
Brunbjörn, olja, 100x85 cm
Morgonljus, olja 140x125 cm
Strandskata, akvarell, 65x55 cm
Gråsälshona, olja, 70x58 cm
Lodjursporträtt, akvarell, 70x58 cm
Rödräv vid Norrhult, olja, 140x100 cm
Oväntat möte, olja, 180x120 cm
Rådjur, olja, 120x90 cm
Brushane, akvarell, 65x45 cm
Sädesärla, akvarell, 65x45 cm
Vår i brokind, olja, 190x120 cm
Älgtjur, olja, 100x70 cm
Hermelin, akvarell, 70x50 cm
Jorduggla, olja, 200x100cm
Skata med unge, olja, 120x90 cm
Pärluggla, akvarell, 70x55 cm
Bofink, akvarell, 50x30 cm
Sv.vit flugsnappare, akvarell, 65x48
Röd ekorre, akvarell, 65x55 cm
Skogshare, akvarell, 65x45 cm
Smalnäbbad simsnäppa, akvarell, 55x30 cm
Kattuggla, olja, 140x100 cm
Varg i urskog, akvarell, 60x45 cm
Herrmelin, Angarnsjöängen, olja, 120x85 cm
Varg i höstlandskap, olja, 120x90 cm
Knölvalar, olja, 130x95 cm
Snöfall, akvarell, 65x45 cm