Stefan Gustafsson

 
 

På gång 2016
3-29 april Galleri Svanen. www.tysslingen.nu

16-21 dec galleri Svea, Stockholm. www.gallerisvea.com